*) "I daresay you haven't had much practice," **)
**) Since 24 february 2014, I have been producing one calligraphic scribble each morning before breakfast, as an exercise, as well as a greeting card from time to time, sent to friends and acquaintances. This page shows the results of this project, and of my attempts to meet my self- imposed schedule for birthday cards and such. Sinds 24 februari 2014 maak ik elke ochtend vóór het ontbijt een kalligrafische krabbel. Deze pagina laat de resultaten van dit project zien, en mijn productie aan kaarten: verjaardagskaarten en dergelijke, en verder van tijd tot tijd een wenskaart voor vrienden en kennissen.
said the Queen. "When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast."
- Lewis Carroll, Through the Looking-Glass
                   
zoek ochtenkrabbel
    

do 30-7-2015

BB522
The International Day of Friendship (July 30) is a United Nations (UN) day that promotes the role that friendship plays in promoting peace in many cultures.

BB522
De Internationale Dag van de Vriendschap (30 juli) is een initiatief van de Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.

wo 29-7-2015

BB521

BB521

di 28-7-2015

BB520 bread and games

BB520 brood en spelen

“Iam pridem, ex quo suffragia nulli uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses.” — Iuvenalis, Satire X

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.

“Already long ago, from when we sold our vote to no man, the People have abdicated our duties; for the People who once upon a time handed out military command, high civil office, legions � everything, now restrains itself and anxiously hopes for just two things: bread and circuses.

ma 27-7-2015

BB519

BB519

(vuurvogel)

za 25-7-2015

BB517

BB517

vr 24-7-2015

BB516

BB516

zo 12-7-2015

BB504 (not 503)

BB504 (niet 503)

ma 6-7-2015

BB498 Skye
daughter of Liek Hoogendoorn and Michael Visscher, sister of Zoe Hoogendoorn
48 cm 2780 grams - born saturday 4 july 2015 at 10:35

BB498 Skye
dochter van Liek Hoogendoorn en Michael Visscher, zusje van Zoe Hoogendoorn
48 cm 2780 gram - geboren zaterdag 4 juli 2015 om 10:35

kopieer en deel:copy and share: