*) "I daresay you haven't had much practice," **)
**) Since 24 february 2014, I have been producing one calligraphic scribble each morning before breakfast, as an exercise, as well as a greeting card from time to time, sent to friends and acquaintances. This page shows the results of this project, and of my attempts to meet my self- imposed schedule for birthday cards and such. Sinds 24 februari 2014 maak ik elke ochtend vóór het ontbijt een kalligrafische krabbel. Deze pagina laat de resultaten van dit project zien, en mijn productie aan kaarten: verjaardagskaarten en dergelijke, en verder van tijd tot tijd een wenskaart voor vrienden en kennissen.
said the Queen. "When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast."
- Lewis Carroll, Through the Looking-Glass
                        
zoek ochtenkrabbel
    

vr 31-7-2015

BB523

BB523

do 30-7-2015

BB522
The International Day of Friendship (July 30) is a United Nations (UN) day that promotes the role that friendship plays in promoting peace in many cultures.

BB522
De Internationale Dag van de Vriendschap (30 juli) is een initiatief van de Verenigde Naties. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.

wo 29-7-2015

BB521

BB521

di 28-7-2015

BB520 bread and games

BB520 brood en spelen

“Iam pridem, ex quo suffragia nulli uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses.” — Iuvenalis, Satire X

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.

“Already long ago, from when we sold our vote to no man, the People have abdicated our duties; for the People who once upon a time handed out military command, high civil office, legions � everything, now restrains itself and anxiously hopes for just two things: bread and circuses.

ma 27-7-2015

BB519

BB519

(vuurvogel)

zo 26-7-2015

BB518

BB518

za 25-7-2015

BB517

BB517

vr 24-7-2015

BB516

BB516

do 23-7-2015

BB515

BB515

wo 22-7-2015

BB514

BB514

di 21-7-2015

BB513

BB513

ma 20-7-2015

BB512

BB512

zo 19-7-2015

BB511

BB511

za 18-7-2015 also posted: ook geplaatst:

BB510

BB510

vr 17-7-2015

BB509 Eric Whitacre

BB509 Eric Whitacre

do 16-7-2015

BB508 Not a silver jubilee, "just" Bach's 25th Variation

BB508 Geen zilveren jubileum, "alleen maar" Bach's 25ste Variatie

wo 15-7-2015

BB507

BB507

di 14-7-2015

BB506

BB506

ma 13-7-2015

BB505 cf Grijpstra's "Old Frisian Confusion" in Van de Wetering's novel "De Rattle Rat"

BB505 vgl Grijpstra's "Oudfriese Verwarring" in Van de Wetering's roman "De ratelrat"

zo 12-7-2015

BB504 (not 503)

BB504 (niet 503)

za 11-7-2015

BB503 (not 502) Pastorale au parvis, Nisse 10-11 july 2015

BB503 (niet 502) Pastorale au parvis, Nisse 10-11 juli 2015

vr 10-7-2015

BB502

BB502

do 9-7-2015

BB501

BB501

wo 8-7-2015

BB500

BB500

di 7-7-2015

BB499

BB499

ma 6-7-2015

BB498 Skye
daughter of Liek Hoogendoorn and Michael Visscher, sister of Zoe Hoogendoorn
48 cm 2780 grams - born saturday 4 july 2015 at 10:35

BB498 Skye
dochter van Liek Hoogendoorn en Michael Visscher, zusje van Zoe Hoogendoorn
48 cm 2780 gram - geboren zaterdag 4 juli 2015 om 10:35

zo 5-7-2015

BB497

BB497

za 4-7-2015

BB496

BB496

vr 3-7-2015

BB495

BB495

do 2-7-2015

BB494 happy birthday, little brother!

BB494 een fijne verjaardag, broertje!

wo 1-7-2015 also posted: ook geplaatst:

BB493

BB493

kopieer en deel:copy and share: